EnglishНа русском

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
О. О. Романенко, О. Г. Яворська

УДК: 338.24.01.

О. О. Романенко

д. е. н., декан економічного факультету, Київський національний лінгвістичний університет

О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму та фізичного виховання, Київський національний лінгвістичний університет

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

O. Romanenko

Doctor in Economy, Chair of Management, Kyiv National Linguistic University

O. Yavorska

PhD in Biology, Associate Professor of the Department of Tourism and Physical Culture, Kyiv National Linguistic University

SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS OF INTELLIGENT GROWTH IN TOURISM AND HOSPITALITY SERVICE

У публікації розглядається "соціальний капітал" як сучасне поняття, яке впливає на бізнес-процеси та інтелектуалізацію підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Дослідження особливостей соціального капіталу в туризмі та індустрії гостинності охопило значну кількість теоретичних та методологічно-практичних підходів останнього часу. Кожна проаналізована праця має суттєву значущість щодо розкриття досліджуваного поняття. Соціальний капітал, сфокусований на розвитку людських ресурсів, є важливим джерелом зростання економічної ефективності підприємства. Запропоновано модель соціального капіталу підприємства. Результати вивчення можуть бути використані для покращення методів управління та реалізації інноваційної політики на підприємствах сфери туризму та індустрії гостинності.

This paper discusses "social capital" as a modern concept that influences business processes and intelligent growth of the enterprises of tourism and hospitality service. The research into features of social capital in tourism and hospitality service has produced a plethora of proposed methods and theories over the last years. Each article contributes important insights into the understanding of the social capital. Social investments, mainly focused on the human resources development, are a significant source of economic prosperity of the enterprise. The model of the social capital of the enterprise is proposed. Findings are used to support existing managerial policies for better management practices of the enterprises of tourism and hospitality service.

№ 4 2018, стор. 26 - 31

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12