EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
О. О. Романенко, О. Г. Яворська

Назад

УДК: 338.24.01.

О. О. Романенко, О. Г. Яворська

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Анотація

У публікації розглядається "соціальний капітал" як сучасне поняття, яке впливає на бізнес-процеси та інтелектуалізацію підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Дослідження особливостей соціального капіталу в туризмі та індустрії гостинності охопило значну кількість теоретичних та методологічно-практичних підходів останнього часу. Кожна проаналізована праця має суттєву значущість щодо розкриття досліджуваного поняття. Соціальний капітал, сфокусований на розвитку людських ресурсів, є важливим джерелом зростання економічної ефективності підприємства. Запропоновано модель соціального капіталу підприємства. Результати вивчення можуть бути використані для покращення методів управління та реалізації інноваційної політики на підприємствах сфери туризму та індустрії гостинності.

O. Romanenko, O. Yavorska

SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS OF INTELLIGENT GROWTH IN TOURISM AND HOSPITALITY SERVICE

Summary

This paper discusses "social capital" as a modern concept that influences business processes and intelligent growth of the enterprises of tourism and hospitality service. The research into features of social capital in tourism and hospitality service has produced a plethora of proposed methods and theories over the last years. Each article contributes important insights into the understanding of the social capital. Social investments, mainly focused on the human resources development, are a significant source of economic prosperity of the enterprise. The model of the social capital of the enterprise is proposed. Findings are used to support existing managerial policies for better management practices of the enterprises of tourism and hospitality service.

№ 4 2018, стор. 26 - 31

Кількість переглядів: 818

Відомості про авторів

О. О. Романенко

д. е. н., декан економічного факультету, Київський національний лінгвістичний університет

O. Romanenko

Doctor in Economy, Chair of Management, Kyiv National Linguistic University


О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму та фізичного виховання, Київський національний лінгвістичний університет

O. Yavorska

PhD in Biology, Associate Professor of the Department of Tourism and Physical Culture, Kyiv National Linguistic University

Як цитувати статтю

Романенко О. О., Яворська О. Г. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 26–31.

Romanenko, O. and Yavorska, O. (2018), “Social capital in conditions of intelligent growth in tourism and hospitality service”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.