EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ
С. О. Цимбалюк

Назад

УДК: 331.215:331.28

С. О. Цимбалюк

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Анотація

У теорії та практиці імплементації концепції гідної праці чільне місце посідають питання оплати праці. Гідна оплата праці є важливою складовою концепції гідної праці. Заробітна плата, яку одержують наймані працівники, посідає основне місце у створенні належних умов для відтворення їхньої здатності до праці, професійного зростання, забезпечення якості життя. Стаття містить розроблені індикатори та стандарти оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці на різних рівнях. Розроблений інструментарій оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці може використовуватися міністерствами, профспілковими організаціями, підприємствами для аналізу політики оплати праці та визначення напрямів її удосконалення з метою реалізації концепції гідної праці.

S. Tsymbaliuk

INDICATORS FOR ESTIMATING REMUNERATION POLICY IN RELATION TO IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF DECENT WORK

Summary

Issues of labour remuneration play a key role in theory and practice of the decent work conception. Decent labour remuneration is an essential component of the decent work conception. A reward received by an employee plays central role in creating good conditions for reproduction of his (her) labour, professional development and creation of decent living conditions. The article contains the developed indicators and standards for estimating remuneration policy in relation to implementation of the principles of decent work at the different levels. The developed instruments for estimating remuneration policy can be used by ministries, trade union organizations, companies for analyzing remuneration policy and identifying directions for improvement in order to implement the decent work concept.

№ 4 2018, стор. 12 - 16

Кількість переглядів: 332

Відомості про авторів

С. О. Цимбалюк

д. е. н., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

S. Tsymbaliuk

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Human Resource Management and Labour Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Цимбалюк С. О. Індикатори оцінювання політики оплати праці у контексті реалізації принципів гідної праці. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 12–16.

Tsymbaliuk, S. (2018), “Indicators for estimating remuneration policy in relation to implementation of the principles of decent work”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.