EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ
М. М. Клименюк, В. Г. Федоренко, А. М. Безус

Назад

УДК: 338

М. М. Клименюк, В. Г. Федоренко, А. М. Безус

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

У статті запропоновано оригінальний підхід до управління економічними об'єктами, який, на відзнаку від викладених у літературі шкіл та підходів, спрямований на ліквідацію або максимальне зменшення невизначеності поведінки об'єкта, а отже, досягнення мети системи шляхом побудови моделі простору управління, виявлення повної множини задач управління та їх невідомих величин.

M. Klimenyuk, V. Fedorenko, А. Bezus

PERSPECTIVE TASKS OF MANAGEMENT

Summary

The article proposes an original approach to the management of economic objects, which, unlike the schools and approaches described in the literature, aims at eliminating or maximizing the uncertainty of the object's behavior, and thus achieving the goal of the system by constructing a model of management space, identifying a complete the set of control tasks and their unknown quantities.

№ 4 2018, стор. 4 - 6

Кількість переглядів: 137

Відомості про авторів

М. М. Клименюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

M. Klimenyuk

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv


В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, член спілки ректорів Європи, академік УАН, засновник науки "Iнвестознавство", заслужений діяч науки і техніки України

V. Fedorenko

doctor of Economics, Professor, Member of the Union of Rectors of Europe, academician of UAS, the founder of "Investoznavstvo" science, Honored Worker of the Science and Technology of Ukraine


А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.