EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Й ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ
І. О. Драган

Назад

УДК: 351: 332.83

І. О. Драган

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Й ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних підходів до державного управління житлово-комунальним господарством. Визначено, що успішне реформування житлово-комунального господарства в значній мірі залежить від вибору ефективно діючої системи управління. Отже, створення нових організаційних форм управління повинне базуватися на чинному законодавстві, ураховувати інтереси споживачів, органів місцевого самоврядування й підприємств галузі.

The article is devoted to research of theoretical approaches to state administration by the housing and communal economy. It is certain that successful reformation of housing and communal economy largely depends on the choice of the effectively operating control system. Consequently, creation of new organizational forms of management must be based on the current legislation, take into account interests of users, organs of local self-government and enterprises of industry.

№ 4 2009, стор. 87 - 90

Кількість переглядів: 864

Відомості про авторів

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.