EnglishНа русском

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
М. О. Льовочкін

УДК: 330.322

М. О. Льовочкін

аспірант кафедри політичної економії, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

M. Lovochkin

Postgraduate student in "Kyiv National Economic Vadym Hetman University"

SOCIAL-ECONOMIC SPECIFICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE PUBLIC INFRASTRUCTURE FIELD

Статтю присвячено висвітленню соціально-економічної специфіки публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури. Розкрито сутність публічно-приватного партнерства, визначено особливості цього партнерства в сфері державної інфраструктури, а також визначено особливості економічних інтересів різних партнерів у межах цієї форми взаємодії.

The article is devoted to the highlighting of socio-economic specifics of public-private partnership in the state infrastructure field. The essence of public-private partnership is disclosed, the peculiarities of this partnership in the sphere of state infrastructure are determined, as well as certain features of economic interests of various partners within this form of interaction are determined.

№ 3 2018, стор. 118 - 122

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12