EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ
К. А. Левченко

Назад

УДК: 330.1

К. А. Левченко

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ РИЗИКИ

Анотація

У статті представлено порядок формування і реалізації маркетингової стратегії підприємств на ринку промислової продукції, що передбачає планування та втілення на практиці маркетингового інструментарію, вибір найбільш доцільної з існуючих альтернатив моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку. Актуалізовано значення врахування стратегічних ринкових ризиків. Визначено та оцінено основні ризики ринку промислових товарів України, окреслено напрями дій щодо мінімізації потенційно негативного впливу вказаних ризиків на втілення маркетингової стратегії підприємств, що працюють на цьому ринку.

K. Levchenko

MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE ON THE INDUSTRIAL MARKET OF UKRAINE: FORMATION PROCEDURE AND STRATEGIC RISKS

Summary

The article presents the procedure for the formation and implementation of the marketing strategy of enterprises in the industrial products market, which envisages the planning and implementation of marketing tools in practice, the selection of the most appropriate existing model for the strategic behavior of an enterprise on the market. The importance of accounting for strategic market risks has been updated. The main risks of the industrial goods market of Ukraine are determined and assessed, directions of actions for minimization of potentially negative influence of the specified risks on realization of marketing strategy of the enterprises working in this market are outlined.

№ 3 2018, стор. 113 - 117

Кількість переглядів: 815

Відомості про авторів

К. А. Левченко

аспірант, Київський національний економічний університет, м. Київ

K. Levchenko

post-graduate student, Kyiv National University of Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Левченко К. А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики . Економіка та держава. 2018. № 3. С. 113–117.

Levchenko, K. (2018), “Marketing strategies of the enterprise on the industrial market of Ukraine: formation procedure and strategic risks”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 113–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.