EnglishНа русском

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
В. В. Ткаченко, А. М. Громова

УДК: 658.8.012.12

В. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

А. М. Громова

студентка, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

РИНОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

V. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

A. Gromovа

Student, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

MARKET RESEARCH MARKET IN UKRAINE

У статті розглянуто ринок маркетингових досліджень в Україні: особливості його формування, обсяг та лідери. Проаналізовано статистичні дані Української асоціації маркетингу, а саме: структуру замовників маркетингових досліджень, методи, що використовують під час таких досліджень, та товари, які вивчають на ринку. Визначено проблемні аспекти національного та міжнародного ринків маркетингових досліджень на підставі опитування маркетингових компаній. Відображено міжнародні тенденції, що сприятимуть розвитку такого ринку в Україні і у світі.

The article deals with the market of market research in Ukraine: the peculiarities of the formation of the market, the size of the market and the leaders that form it. The statistics of the Ukrainian Marketing Association, in particular the structure of customers of marketing researches, the most used methods of marketing research and goods being investigated in the market, are shown and analyzed. The problematic aspects of the national market and the international marketing research market based on a survey of marketing companies have been noted. The international tendencies, which will promote development of market research market, both in Ukraine and in the world, are shown.

№ 3 2018, стор. 84 - 87

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12