EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
В. І. Охота

Назад

УДК: 338.488.2:640.412

В. І. Охота

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті розроблено практичні та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності готельних підприємств через формування системи управління споживчою лояльністю. Розглянуто поняття програми лояльності як комплексу маркетингових заходів, які є невід'ємною частиною загальної стратегії фірми, спрямованих на заохочення та стимулювання повторної купівлі клієнтом готельної послуги в майбутньому через реалізацію інтерактивних комунікаційних відносин та формування емоційного взаємозв'язку клієнтів з компанією. Доведено, що лояльність сучасного споживача готельних послуг формується під впливом економічних, соціальних, психологічних та організаційних чинників, які складають комплексну систему управління лояльністю клієнтів. Розглянуто сучасні інноваційні технології формування прихильності до готельного закладу. Запропоновано механізм формування програм споживчої лояльності та принципи, якими слід керуватись у процесі їх розробки для готельного закладу.

V. Okhota

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LOYALTY FORMWAVE IN HOTEL SERVICE

Summary

In article provided the practical and methodological guidelines for improving the efficiency of hotel enterprises through the formation of consumer loyalty management. Shown the notion of loyalty programs as a set of marketing activities that are an integral part of the overall company strategy aimed at promoting and encouraging re-purchase customer service hotel in the future through the implementation of interactive communication and relationship forming emotional relationships with clients company. Proved that the modern consumer loyalty hotel services is influenced by economic, social, psychological and organizational factors that make up a complex system of customer loyalty. Shown the modern innovative technologies adherence to the hospitality establishment. Proposed the mechanism of the formation of customer loyalty programs and principles that should guide the development of loyalty program for hotel establishment.

№ 3 2018, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Охота В. І. Теоретичні та практичні аспекти формування споживчої лояльності в сфері готельних послуг. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 80–83.

Okhota, V. (2018), “Theoretical and practical aspects of loyalty formwave in hotel service”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.