EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY AND MEANS OF ITS MECHANISM
I. Kolupaieva

Назад

УДК: 336,1

I. Kolupaieva

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY AND MEANS OF ITS MECHANISM

Summary

The paper presents the general characteristics of regulatory policy in the studies of Ukrainian and foreign researchers. Regulatory policy is considered as public policy. The authors determine the concept of regulatory policy based on morphological analysis of the following: essence, mechanism of action/implementation, scope of implementation and goals, and propose their own definition of regulatory policy. Means of the regulatory policy mechanism, such as principles, methods, functions, goals; information, legal, organizational, financial, economic and analytical (methods of analysis) provision, the process of regulatory policy implementation and its leverages are outlined. The classification of leverages based on the type and nature of impact and form (direct and indirect impact) is proposed.

І. В. Колупаєва

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СКЛАДОВІ ЇЇ МЕХАНІЗМУ

Анотація

Узагальнено характеристики регуляторної політики, запропоновано українськими і зарубіжними дослідниками. Регуляторна політика розглядається як вид публічної політики. Проведено морфологічний аналіз за складовими (сутність, механізм дії, сфера реалізації, мета), що дозволило надати власне визначення. Надано складові механізму регуляторної політики: принципи, методи, функції, цілі, інформаційне, правове, організаційне, фінансово-економічне та аналітичне (методи аналізу) забезпечення, процес реалізації положень регуляторної політики та важелі. Запропоновано класифікацію важелів за типом і характером впливу, а також за формою (прямого та непрямого впливу).

№ 3 2018, стор. 75 - 79

Кількість переглядів: 606

Відомості про авторів

I. Kolupaieva

PhD (Economics), Associate Professor, Head of International Economic Relations and Finance Department, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

І. В. Колупаєва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Як цитувати статтю

Kolupaieva, I. (2018), “Scientific and methodological principles of regulatory policy and means of its mechanism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 75–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.