EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
А. В. Переверзєва

Назад

УДК: 352(1-22): 005.95: 005.412

А. В. Переверзєва

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті досліджується поняття "взаємодія" з точки зору міждисциплінарного аналізу. Запропоновано методичний підхід до визначення коефіцієнта взаємодії людських ресурсів у об'єднаних територіальних громадах. Визначено, що в результаті взаємодії членів громади у процесі досягнення загальної мети потенціалу колективу виявляються набагато більші суми потенціалів кожного з його членів. Обгрунтовано, що коефіцієнт взаємодії визначає синергетичний ефект, який позитивно впливає на функціонування і розвиток об'єднаних територіальних громад. Доведено, що ключовий внутрішній ресурс громади зосереджений у людському вимірі, а саме: у спроможності членів громади за рахунок своїх знань, навичок та взаємодії робити внесок у розвиток громади. Визначено, що взаємодія людських ресурсів на основі довіри, спільних цінностей і задля досягнення спільних цілей є рушійною силою розвитку громади.

A. Pereverzieva

SYNERGETIC EFFECT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article deals with the concept of "interaction" in terms of interdisciplinary analysis. The methodical approach to determining the coefficient of interaction of human resources in the united territorial communities is proposed. It is determined that as a result of the interaction of community members in the process of achieving the overall goal of the collective's potential there are far greater amounts of potential of each of its members. It is substantiated that the coefficient of interaction determines the synergetic effect, which positively influences the functioning and development of the united territorial communities. It is proved that the key community's internal resource is focused on the human dimension, namely: the ability of community members to contribute to community development through their knowledge, skills and engagement. It is proved that the key community resource of the community is human-centered, namely: the ability of community members to contribute to community development through their knowledge, skills and engagement. It is determined that the interaction of human resources on the basis of trust, common values and in order to achieve common goals is the driving force behind their development of the community.

№ 3 2018, стор. 71 - 74

Кількість переглядів: 611

Відомості про авторів

А. В. Переверзєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економічної теорії Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

A. Pereverzieva

PhD, associate professor of International economy, natural resources and economic theory department Zaporizhzhya national university

Як цитувати статтю

Переверзєва А. В. Синергетичний ефект у розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 71–74.

Pereverzieva, A. (2018), “Synergetic effect in the development of human resources of the united territorial communities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 71–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.