EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГАЛЬНІ РИСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
К. М. Речка

Назад

УДК: 331.103:338.2

К. М. Речка

ЗАГАЛЬНІ РИСИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У сучасних умовах функціонування аграрних підприємств відбувається істотна заміна загальної парадигми управління. На сьогодні персонал є основним ресурсом організації, на якому базують увесь економічний успіх всього товариства. Тому персоналом потрібно вміти грамотно та раціонально управляти, створювати необхідні умови для його розвитку та вкладати засоби у цей розвиток.
Для того, щоб підприємство працювало результативніше потрібно вдосконалити систему управління персоналом. Управління персоналом — це система взаємозалежних, організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для нормального функціонування, розвитку й ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні організації.
Основна мета менеджменту персоналу — поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня.

K. Rechka

GENERAL RISK OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

In modern conditions of functioning of agrarian enterprises there is a significant change in the general management paradigm. At the moment, the staff is the main resource of the organization, which is based on the overall economic success of the entire company. Therefore, personnel need to be able to properly and efficiently manage, create the necessary conditions for its development and invest in this development.
In order for the company to work more effectively, it is necessary to improve the personnel management system. Personnel management is a system of interdependent, organizational, economic and social measures to create conditions for the normal functioning, development and efficient use of labor potential at the organization level.
The main objective of personnel management is the combination of effective staff training, advanced training and labor motivation for developing employee abilities and encouraging them to perform higher-level jobs.

№ 3 2018, стор. 67 - 70

Кількість переглядів: 879

Відомості про авторів

К. М. Речка

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет

K. Rechka

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Tavria State Agrotechnological University

Як цитувати статтю

Речка К. М. Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту аграрного підприємства. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 67–70.

Rechka, K. (2018), “General risk of personnel management in the agricultural enterprise management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 67–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.