EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

SOX COMPLIANCE-AUDIT
K. Nazarova, V. Mysiuk

Назад

УДК: 657.6.005

K. Nazarova, V. Mysiuk

SOX COMPLIANCE-AUDIT

Summary

Under the conditions of doing business in the open economy area, the formation of a reliable control environment in the company, as a tool for fighting fraud and managing other risks, is a necessary element of its management system. Among the most world popular measures to protect against corporate fraud are an internal audit system and an internal control system, whose work system needs to be continuously improved. One of the ways to increase the reliability of the internal control system is its assessment of compliance with the Sarbanes Oxley Act (SOX). The article considers the possibility of estimating the company's internal control system based on SOX requirements. We suggest to develope a system of auditor's documents for the assessment of the internal control system, which will provide an expanded list of control tests, the results of which will enable the auditor to promptly conclude on its reliability. The use of this complex of tests in the work of the internal auditor will facilitate a more effective evaluation of the internal control system, which will show the result in the process of determining the synergistic effect of the interaction of external and internal audits.

К. О. Назарова, В. О. Мисюк

КОМПЛАЄНС-АУДИТ SOX

Анотація

За мов ведення бізнесу в зоні відкритої економіки, формування надійного контрольного середовища в компанії як інструменту боротьби з шахрайством та управління іншими ризиками є необхідним елементом її системи управління. Серед найбільш популярних у світі заходів захисту від корпоративного шахрайства є система внутрішнього аудиту та система внутрішнього контролю, процедуру роботи яких потрібно постійно вдосконалювати. Одним із напрямів підвищення надійності системи внутрішнього контролю є її оцінка на відповідність положенням Sarbanes Oxley Act (SOX). У статті розглянуто можливість оцінки системи внутрішнього контролю (СВК) компанії, базуючись на вимогах SOX. Нами запропоновано розробити систему аудиторських документів для оцінки СВК, якими буде передбачено розширений список тестів контролю, за результатами яких аудитор матиме можливість оперативно зробити висновок про її надійність. Застосування цього комплексу тестів у роботі внутрішнього аудитора сприятиме проведенню більш ефективній оцінці СВК, що проявить результат у процесі визначення синергетичного ефекту від взаємодії зовнішнього та внутрішнього аудитів.

№ 3 2018, стор. 29 - 32

Кількість переглядів: 1062

Відомості про авторів

K. Nazarova

PhD, Associate professor, The Head of Financial Analysis and Audit Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

К. О. Назарова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ В. О. Мисюк,


V. Mysiuk

Post graduate student of Financial Analysis and Audit Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

В. О. Мисюк

аспiрант кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Як цитувати статтю

Nazarova, K. and Mysiuk, V. (2018), “Sox compliance-audit”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 29–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.