EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОРМ ПРОЯВУ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.9.012.435 — 339.972

В. Г. Панченко

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОРМ ПРОЯВУ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

Анотація

У статті досліджено існуючі підходи щодо моніторингу протекціонізму на інституційному рівні і доведено, що жоден з них не дозволяє відслідкувати прояви протекціонізму в міжнародних економічних відносинах, адже новий протекціонізм не обмежується сферою міжнародної торгівлі і передбачає множинність рівнів реалізації. Обгрунтовано нагальність введення у термінологічний обіг поняття "неопротекціонізм", яке синтезувало б у собі як форми класичного протекціоністського захисту, так і новітні. Визначено місце протекціонізму та неопротекціонізму в економічній політиці. Наведено компаративний аналіз концепцій протекціонізму та неопротекціонізму на глобальному і національно-детермінованому рівнях.

V. Panchenko

CRITICAL ANALYSIS OF THE APPROAHCES TO THE MONITORING OF PROTECTIONISM: IDENTIFICATION OF NEO-PROTECTIONIST MANIFESTATIONS IN THE ECONOMIC POLICY

Summary

The existing approaches to the monitoring of protectionism at institutional level are investigated; it is demonstrated that neither of them is capable of tracing the manifestations of protectionism in international economic relations, because new protectionism is not confined to the international trade, being implemented at multiplicity of levels. The urgent need for the terminological introduction of the notion "protectionism" as one synthesizing both classical and newly emerging forms of protection is substantiated. The position of protectionism and neo-protectionism in the economic policy is outlined. A comparative analysis of the concepts of protectionism and neo-protectionism is given at global and nationally-determined level.

№ 3 2018, стор. 22 - 28

Кількість переглядів: 1106

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Критичний аналіз підходів до моніторингу протекціонізму: ідентифікація форм прояву неопротекціонізму в економічній політиці. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 22–28.

Panchenko, V. (2018), “Critical analysis of the approahces to the monitoring of protectionism: identification of neo-protectionist manifestations in the economic policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 22–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.