EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ
В. І. Шилова

Назад

УДК: 351

В. І. Шилова

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ

Анотація

ХХ сторіччя ознаменувалось корінними якісними змінами до оточуючого середовища, які не мають прецедентів у світовій історії. Багатовіковий хід історії, передавання досвіду від одного покоління до іншого тільки через традиції й забезпечення наступності поколінь, через набутий досвід були підірвані науково-технічними, інформаційними революціями, які докорінно змінили об"єкт управління — суспільні відносини й відповідні їм процеси.

ХХ century brought native high-quality changes to the us environment, which do not have precedents in world history. Centuries-old motion of history, passing to experience from one generation to other only through traditions and providing of the following of generations, through the purchased experience were undermined scientific and technical, informative revolutions which changed a management object — public relations and proper them processes radically.

№ 4 2009, стор. 80 - 82

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

В. І. Шилова

к. н. з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха "Класичного приватного університету"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.