EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФРАНЦІЇ
О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко

Назад

УДК: 336.77

О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФРАНЦІЇ

Анотація

У статті наведено досвід Франції щодо регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Висвітлено його мету та основні задачі. Проаналізовано роль і місце Агентства з управління земельними ресурсами та розвитку сільських територій Франції (SAFER) у ринковому обігу земель та наведено основні регуляторні інструменти. На основі проведеного дослідження побудовано структурно-логічну схему регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Франції.

O. Khodakіv'ska, I. Yurchenko

REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN FRANCE

Summary

The article describes the experience of France in regulating the market turnover of agricultural land. Its purpose and main tasks are highlighted. The role and place of the Agency for Land Resources Management and Development of Rural Areas of France (SAFER) in market turnover of land is analyzed and the main regulatory tools are presented. On the basis of the study, a structural and logical scheme for the regulation of the market turnover of French agricultural land was constructed.

№ 3 2018, стор. 17 - 21

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

О. В. Ходаківська

д. е. н., завідувач відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

O. Khodakіv'ska

doctor of economic, head of the department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"


І. В. Юрченко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

I. Yurchenko

candidate of economics, senior researcher, department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics

Як цитувати статтю

Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у франції. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 17–21.

Khodakіv'ska, O. and Yurchenko, I. (2018), “Regulation market turnover of agricultural land in france”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 17–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.