EnglishНа русском

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФРАНЦІЇ
О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко

УДК: 336.77

О. В. Ходаківська

д. е. н., завідувач відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

І. В. Юрченко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ФРАНЦІЇ

O. Khodakіv'ska

doctor of economic, head of the department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics"

I. Yurchenko

candidate of economics, senior researcher, department of land relations and nature management National science center "Institute of agrarian economics

REGULATION MARKET TURNOVER OF AGRICULTURAL LAND IN FRANCE

У статті наведено досвід Франції щодо регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Висвітлено його мету та основні задачі. Проаналізовано роль і місце Агентства з управління земельними ресурсами та розвитку сільських територій Франції (SAFER) у ринковому обігу земель та наведено основні регуляторні інструменти. На основі проведеного дослідження побудовано структурно-логічну схему регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Франції.

The article describes the experience of France in regulating the market turnover of agricultural land. Its purpose and main tasks are highlighted. The role and place of the Agency for Land Resources Management and Development of Rural Areas of France (SAFER) in market turnover of land is analyzed and the main regulatory tools are presented. On the basis of the study, a structural and logical scheme for the regulation of the market turnover of French agricultural land was constructed.

№ 3 2018, стор. 17 - 21

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12