EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Л. С. Селіверстова

Назад

УДК: 332.12(477)

Л. С. Селіверстова

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Анотація

Фінансова система є основою функціонування кожної країни. Від якості її формування та напрямів функціонування залежить добробут країни, рівень її конкурентних позицій на міжнародному рівні та економічне зростання в цілому. Статтю присвячено аналізу особливостей функціонування фінансових систем у зарубіжних країнах. Автором розглянуто складові світової фінансової системи, проаналізовано елементи світової фінансової системи та основні підходи до формування світових фінансових систем.

L. Seliverstova

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL SYSTEMS IN FOREIGN COUNTRIES

Summary

The financial system is the basis for the functioning of each country. The welfare of the country, the level of its competitive position at the international level and the economic growth in general depend on the quality of its formation and the directions of its functioning. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the functioning of financial systems in foreign countries. The author considers the components of the world financial system, analyzes the elements of the world financial system and the main approaches to the formation of the world financial systems.

№ 3 2018, стор. 14 - 16

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

Л. С. Селіверстова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Селіверстова Л. С. Особливості функціонування фінансових систем у зарубіжних країнах. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 14–16.

Seliverstova, L. (2018), “Features of the functioning of financial systems in foreign countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 14–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.