EnglishНа русском

КЛАСТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Мельниченко

УДК: 330.131.5:620.9:631.11

В. В. Мельниченко

аспірант кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Melnychenko

doctoral student of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CLUSTER MODELING OF BIOENERGY POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У наш час проблематиці питань розвитку біоенергетичного потенціалу аграрного сектору приділяється значна увага. Застосування методів кластерного моделювання, із врахуванням організаційно-економічних засад біоенергетичного потенціалу аграрного сектору, дозволяє створення спеціалізованих кластерів. Кластерне моделювання як метод надає можливості щодо групування об'єктів із визначеними характеристиками згідно з заданими критеріями. Відповідне групування дозволяє визначити найбільшу питому вагу того чи іншого суб'єкту у порівнянні з іншими.
Біоенергетичний потенціал агропромислового сектору економіки потребує якнайширшого дослідження з метою його визначення і інтегрування в енергетичний сектор країни. Відповідні аналітичні дослідження є основою для подальшого розвитку енергетичної та аграрної галузей та впровадженню елементів сталого розвитку у їх організаційно-економічну діяльність.

Nowadays, there are number of studies are being focused on problematics of the development of bioenergy potential of agricultural sector. Applying of methods of cluster modelling, with taking into account economical concept of bioenergy potential of agricultural sector, allows creation of specialized clusters. Cluster modelling, as a method, gives analysis tools for making cauterization of objects with certain properties. Related clustering allows to determine the share of one or another object in comparison with others.
Bioenergy potential of agricultural industry requires advanced studies with the purpose of its sourcing and integration into energy sector of the economy. Respective analytical researches are fundamental for development of energy and agricultural industry sectors and implementation of elements of sustainable development into economic activities.

№ 2 2018, стор. 124 - 128

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12