EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Т. О. Меліхова

Назад

УДК: 658:005.922.1:33

Т. О. Меліхова

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У роботі подано визначення функцій управління зовнішньою та внутрішньою економічною безпекою підприємства. Диференційовано функції управління зовнішньою економічною безпекою підприємства: прогнозна, оцінювання, управлінська, профілактична, аналітична, контрольна, оптимізаційна, стратегічна, перспективна, регулююча, стимулююча, стримуюча, планування. Виокремлено функції управління внутрішньою економічною безпекою підприємства: профілактична, аналітична, контрольна, оптимізаційна, стратегічна, перспективна, регулююча, стимулююча, стримуюча, планування, організаційна. До кожної функції розроблено завдання управління зовнішньою та внутрішньою економічною безпекою підприємства. Обгрунтована мета управління зовнішньою та внутрішньою економічною безпекою підприємства.

T. Melikhova

THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF THE BUSINESS SUBJECTS: THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS

Summary

In the work defined the functions of management of external and internal economic security of the enterprise. There proposed functions of external economic safety management at the enterprise: forecasting, estimation, management, preventive, analytical, control, optimization, strategic, perspective, regulative, stimulating, restraining, planning. There also proposed functions of the internal economic security management at the enterprise: preventive, analytical, control, optimization, strategic, perspective, regulating, stimulating, restraining, planning, organizational. For the each function were developed the task of managing the external and internal economic security of the enterprise. In the article is grounded the purpose of external and internal economic safety management at the enterprise.

№ 2 2018, стор. 97 - 102

Кількість переглядів: 911

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О. Вдосконалення управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: теоретико-методологічний аспект. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 97–102.

Melikhova, T. (2018), “The improvement of economic security management of the business subjects: theoretical-methodological aspects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 97–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.