EnglishНа русском

ВИМІРИ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН В МІСТАХ УКРАЇНИ
В. В. Засадко, К. Р. Тронстад

УДК: 352: 338.465

В. В. Засадко

к. е. н., с. н. с., виконавчий директор, Школа управління Українського католицького університету, м. Львів

К. Р. Тронстад

старший дослідник, Норвезький інститут міських та регіональних досліджень, м. Осло

ВИМІРИ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН В МІСТАХ УКРАЇНИ

V. Zasadko

Ph.D. in Economics, Executive Director, The School of Public Management at Ukrainian Catholic University, Lviv

K. Tronstad

Senior Researcher, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo

THE DIMENSIONS OF CITIZENS' POLITICAL ACTIVITY IN UKRAINIAN CITIES

У статті розглянуто різні форми політичної активності громадян у містах України на основі опитування 2 000 громадян у 20 містах України. Стаття подає огляд існуючих форм політичної активності в українських містах, а також місця, яке займає залучення громадян у представницькій демократії в Україні. За допомогою аналізу методом головних компонент у статті виділено три основні форми політичної активності громадян, а саме — контакт, протест і вибори. У роботі аналізуються предиктори, пов'язані із трьома різними проявами політичної активності громадян у 20 містах України. Зв'язок вимірів політичної активності у різних містах аналізується і трактується як такий, що значним чином зумовлений історичним минулим різних регіонів України.

This article examines the dimensions of citizens' political activity in Ukrainian cities based on a survey of 2,000 urban residents in 20 Ukrainian cities. The article provides an overview of current forms of political activities in Ukrainian cities and the way citizen participation fits in with representative democracy in Ukraine. Principal component analysis identified three dimensions of citizens' political activity — contact, protest and election. The paper analyses predictors associated with the three different dimensions of citizens' political activity in 20 cities in Ukraine. Affiliation of dimensions of political activity to various cities is due to the historical past of various regions of Ukraine.

№ 2 2018, стор. 82 - 87

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12