EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИХОВАНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ВИКЛИК РЕГУЛЮВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.9.012.435 — 339.972

В. Г. Панченко

ПРИХОВАНИЙ ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ВИКЛИК РЕГУЛЮВАННЮ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті доведено, що протекціонізм з його можливостями адаптування економіки до несприятливих умов на світових ринках є хоча й важливою, але все ж тільки складовою частиною економічної політики. Порівняно класичні форми протекціонізму з новітніми його проявами, що набувають прихованих форм в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин. Запропоновано аналіз змістовного наповнення поняття "прихований протекціонізм" (англ. hidden/murky protectionism) та наведено приклади його застосування розвиненими країнами, що дозволило спростувати поширене переконання про те, що по мірі просування щаблями економічного розвитку країни втрачають стимули до захисту, надаючи перевагу ідеології вільного ринку. Доведено, що прихований протекціонізм виходить далеко за межі нетарифного регулювання.

V. Panchenko

MURKY PROTECTIONISM: A CHALLENGE TO REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Summary

It is shown in the article that protectionism, with its capacities to adapt economies to unfavorable environments at global markets, is but a component of the economic policy, although an important one. Classical forms of protectionism are compared with its newly emerging manifestations taking hidden forms in the conditions of the liberalizing international economic relations. The analysis of the essential meaning of the notion "murky protectionism" is proposed, and cases of its use by developed countries are given, which enables to deny the conventional belief that as countries move up the stairs of economic development they lose stimuli for protection and give preference to the free market ideology. It is demonstrated that murky protectionism goes far beyond the boundaries of non-tariff regulation.

№ 2 2018, стор. 66 - 71

Кількість переглядів: 1475

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Прихований протекціонізм як виклик регулюванню міжнародних економічних відносин. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 66–71.

Panchenko, V. (2018), “Murky protectionism: a challenge to regulation of international economic relations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 66–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.