EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
О. І. Котикова, І. А. Дерезюк, А. О. Семененко

Назад

УДК: 331.57

О. І. Котикова, І. А. Дерезюк, А. О. Семененко

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статі досліджуються основні тенденції, характерні для сфери оплати праці регіону. Наводяться дані щодо кількості штатних працівників підприємств, установ, організацій, структури фонду оплати їх праці, середньомісячних розмірів номінальної та реальної заробітної плати, гендерних відмінностей у рівні оплати праці. Відслідковується залежність реальної заробітної плати від цінової ситуації на споживчому ринку. Аналітичні дані щодо стану виплати заробітної плати наведені за трьома категоріями підприємств: економічно активні підприємства; суб'єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; економічно неактивні підприємства, які призупинили економічну діяльність у 2016 р. та попередніх роках і не повідомили про погашення заборгованості. Інформацію проаналізовано в цілому по економіці області, за видами економічної діяльності, по містах обласного значення та районах і у порівнянні з Україною.

O. Kotykova, I. Dereziuk,, A. Semenenko

THE STATE OF THE LABOR MARKET IN THE MYKOLAYIV REGION AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article examines the main trends typical of the area of remuneration in the region. Data are given on the number of full-time employees of enterprises, institutions, organizations, structure of the fund for their payment, average monthly nominal and real wages, gender differences in the level of remuneration. The dependence of real wages on the price situation on the consumer market is monitored. Analytical data on the state of payment of wages are given in three categories of enterprises: economically active enterprises; economic entities in respect of which procedures for restoration of the debtor's solvency or recognition of bankruptcy are implemented; economically inactive enterprises that suspended economic activity in 2016 and previous years and did not report debt repayment. The information has been analyzed in general in the region's economy, by type of economic activity, in cities of oblast importance and in districts and in comparison with Ukraine.

№ 2 2018, стор. 36 - 41

Кількість переглядів: 891

Відомості про авторів

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


І. А. Дерезюк

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. Dereziuk,

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv


А. О. Семененко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

A. Semenenko

master, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Дерезюк І. А., Семененко А. О. Аналіз особливостей функціонування регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 36–41.

Kotykova, O., Dereziuk,, I. and Semenenko, A. (2018), “The state of the labor market in the mykolayiv region and prospects for its development in the conditions of european integration processes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 36–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.