EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
А. І. Богданенко

Назад

УДК: 339.138

А. І. Богданенко

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва в Україні, визначено її сутність та основні проблеми. Виявлені форми інвестиційних взаємовідносин у житловому будівництві дали можливість сформулювати їх специфічні особливості. Оцінено вплив рівня інвестицій на розвиток житлового будівництва та доведено назрілу необхідність удосконалення фінансових механізмів реалізації інвестиційної діяльності у будівництві, зокрема, на основі процесів децентралізації повноважень органів державної влади.

A. Bogdanenko

ON THE ISSUE OF MANAGING THE PROCESS OF INVESTMENT ACTIVITY IN HOUSING CONSTRUCTION

Summary

The article deals with theoretical aspects of investment activity in the sphere of housing construction in Ukraine, its essence and main problems are determined. The revealed forms of investment relations in housing construction have made it possible to formulate their specific features. The influence of the level of investments on the development of housing construction is assessed and the urgent need to improve financial mechanisms for the implementation of investment activity in construction, in particular, on the basis of processes of decentralization of powers of state authorities, has been proved.

№ 2 2018, стор. 27 - 28

Кількість переглядів: 823

Відомості про авторів

А. І. Богданенко

д. філос. в галузі держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

A. Bogdanenko

Doctor of Philosophy in Public Administration, Doctorate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Богданенко А. І. До питання управління процесом інвестиційної діяльності в житлове будівництво. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 27–28.

Bogdanenko, A. (2018), “On the issue of managing the process of investment activity in housing construction”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 27–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.