EnglishНа русском

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Л. В. Цюкало

УДК: 368.914

Л. В. Цюкало

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

L. Tsiukalo

Postgraduate student of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

PENSION PROVISION OF PERSONS RELEASED FROM MILITARY SERVICE

У статті розкрито основні напрями реформування пенсійної системи України. Проаналізовано одну із складових соціального забезпечення військовослужбовців — пенсійне забезпечення. Розглянуто особливості пенсійного забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової служби. Акцентовано на питаннях перерахунку розміру пенсій як гарантії належного матеріального забезпечення та гідного рівня життя.

The article reveals the main directions of the reform of the pension system of Ukraine. One of the components of social security of service personnel — pension provision is analyzed. The peculiarities of retirement provision of service personnel retired from the military service are considered. It focuses on the issues of recalculating the size of pensions as a guarantee of adequate material security and a decent standard of living.

№ 1 2018, стор. 129 - 132

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12