EnglishНа русском

РОЛЬ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ У ФУНКЦІОНУВАННІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
М. В. Рябоконь

УДК: 334.7.021+339

М. В. Рябоконь

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

РОЛЬ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ У ФУНКЦІОНУВАННІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

M. Ryabokon

Graduate student, Cherkasy State Technological University

THE ROLE OF ENGINEERING SCHOOLS IN THE FUNCTIONING OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INTERNATIONAL BUSINESS

У статті на основі узагальнення структурних складових стартап-акселераторів як форми науково-технологічного міжнародного бізнесу виявлено форми розширення зв'язків між стартап-акселераторами і корпораціями. На основі розрахунку регресійних моделей доведено, що динаміка функціонуючих інжинірингових шкіл лінійно впливає на кількість функціонуючих акселераторів та інкубаторів, таким чином обгрунтовано, що інжинірингові школи є базовою формою науково-технологічного бізнесу.

The forms of expanding the connections between startup accelerators and corporations on the basis of the structural components of the startup accelerators generalization as a form of scientific and technological international business have been revealed. It is proved that the dynamics of functioning engineering schools linearly affects the number of functioning accelerators and incubators according the calculation of regression models. It is justified that engineering schools are the basic form of scientific and technological business.

№ 1 2018, стор. 124 - 128

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12