EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВСІХ РІВНІВ ОСВІТИ
Ю. В. Кикош

Назад

УДК: 311.17:[314.114:33

Ю. В. Кикош

СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВСІХ РІВНІВ ОСВІТИ

Анотація

У статті запропоновано систему статистичних показників інтенсивності економічної активності населення всіх рівнів освіти, що дозволяє розширити і поглибити аналітичні можливості статистичного аналізу щодо раціонального співвідношення між обсягами наданих освітніх послуг і економічно активними на ринку праці. Здійснено оцінювання співвідношення між пропозицією на ринку освітніх послуг та попитом на ринку праці (окремих професій із загальною середньою, професійно-техічною та вищою освітою та економічної активності освіченого населення в країні та в регіональному розрізі. Проведено групування регіонів України за економічною активністю населення з різними рівнями освіти. Доведено необхідність удосконалення системи статистичних показників функціонування ринку освітніх послуг.

Yu. Kykosh

THE SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS OF THE INTENSITY OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE POPULATION WITH DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION

Summary

The article offers the system of statistical indicators of the intensity of economic activity of the population with all levels of education, which allows to broaden and deepen analytical possibilities of statistical analysis regarding the rational relation between the volumes of provided educational services and economically active on the labor market. The estimation of the correlation between the supply on the market of educational services and demand on the labor . The grouping of the regions of Ukraine according to the economic activity of the population with different educational levels has been carried out. The necessity of improving the system of statistical indicators of functioning of the educational services market is proved.

№ 1 2018, стор. 120 - 123

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

Ю. В. Кикош

аспірант, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Yu. Kykosh

PhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Кикош Ю. В. Система статистичних показників інтенсивності економічної активності населення всіх рівнів освіти. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 120–123.

Kykosh, Yu. (2018), “The system of statistical indicators of the intensity of economic activity of the population with different levels of education”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 120–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.