EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ТА РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Вдовиченко

Назад

УДК: 339.926:621.39

Ю. В. Вдовиченко

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ТА РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті визначено передумови формування цифрової економіки, розглянуто взаємозв'язок цифрового розвитку та структури зайнятості, технологічного, соціально-економічного і просторового факторів, проаналізовано сучасні показники розвитку цифрових технологій, обгрунтовано особливості розвитку цифрових технологій у країнах світу.

Yu. Vdovychenko

DIGITAL TECHNOLOGIES AS THE BASIS AND DRIVING FORCE OF THE MODERN GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

The preconditions for the digital economy formation are defined in the article; the relationship between digital development and the structure of employment, technological, socio-economic and spatial factors were considered; the modern indicators of digital technologies development are analyzed and the peculiarities of the digital technologies development in the world countries are substantiated.

№ 1 2018, стор. 79 - 82

Кількість переглядів: 1313

Відомості про авторів

Ю. В. Вдовиченко

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

Yu. Vdovychenko

Phd. Cherkasy State Technological University

Як цитувати статтю

Вдовиченко Ю. В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 79–82.

Vdovychenko, Yu. (2018), “Digital technologies as the basis and driving force of the modern global economy development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 79–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.