EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК КЕРІВНИКА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
П. І. Безус, К. С. Білодід

Назад

УДК: 331.108.26

П. І. Безус, К. С. Білодід

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК КЕРІВНИКА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

У дослідженні визначено, що в умовах динамічного науково-технічного прогресу та гіперконкуренції зростає необхідність підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня управлінських кадрів. З'ясовано, що вміле управління конкурентоспроможністю підприємства є одним із пріоритетних управлінських завдань, успішне вирішення якого забезпечить виживання і розвиток підприємств у ринковому середовищі. Через науково-технічний розвиток (НТР) знання, які були отримані раніше, вже не актуальні. Тому необхідна безперервна освіта: початкова — середня — вища — післядипломна.

P. Bezus, K. Bilodid

MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE MANAGER WITH THE AIM OF INCREASING COMPETITIVENESS OF ORGANIZATION

Summary

The research determines that in the conditions of dynamic scientific and technological progress and hypercompetition, the need to increase the educational and qualification level of management personnel increases. It is revealed that competent management of enterprise competitiveness is one of the priority administrative tasks, the successful solution of which will ensure the survival and development of enterprises in the market environment. Because of scientific and technological development (R & D), the knowledge that was obtained earlier is no longer relevant. Therefore, continuous education is required: primary — secondary — higher — postgraduate.

№ 1 2018, стор. 66 - 68

Кількість переглядів: 883

Відомості про авторів

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

P. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design


К. С. Білодід

магістр кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

K. Bilodid

Master of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Безус П. І., Білодід К. С. Розвиток управлінських навичок керівника з метою підвищення конкурентоспроможності організації. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 66–68.

Bezus, P. and Bilodid, K. (2018), “Management development of the manager with the aim of increasing competitiveness of organization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 66–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.