EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ НОВОГО ПРАГМАТИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.9 — 338.2

В. Г. Панченко

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ НОВОГО ПРАГМАТИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено нову промислову політику, яка стає реакцією на розмивання галузевих меж за рахунок диверсифікації товарного асортименту, активізації діяльності за інсорсингом — аутсорсингом, а також кооперації з компаніями з інших галузей, що заохочує перехід до політики "структурного перепроектування" з метою створення конкурентоздатного промислового комплексу. В статті проаналізовано механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості на трьох рівнях: продукції, підприємства і національної економіки. Виокремлено і досліджено чотири різні види економічної модернізації: модернізація процесу, модернізація продукту, функціональна модернізація, міжсекторальна (або ланцюгова) модернізація. Виокремлено шість завдань, які є ключовими для промислової політики в умовах поширення глобальних ланцюгів створення доданої вартості і вертикально спеціалізованої інтеграції, які відрізняються від тих, що існували за експортно-орієнтованої індустріалізації. Визначено, що імплементація механізмів стимулювання промислової політики опосередковано сприятиме модернізації реального сектору економіки як за окремими галузями, так і в цілому з відчутними ефектами в інноваційній, екологічній і соціальній сферах. У такому контексті модернізація характеризується істотним скороченням первинного та відчутним зростанням вторинного й третинного секторів економіки.

V. Panchenko

NEO-PROTECTIONIST POTENTIALS OF MONETARY POLICY

Summary

The new industrial policy is studied, which have become a reaction on the blurring industry borders due to diversification of the product line, the intensified operation by insourcing & outsourcing and cooperation with companies in other industries, which provokes the transition to the policy of "structural redesign", aimed at building up a competitive industrial complex. Mechanisms for enhancing the competitiveness in industry are analyzed at three levels: a product, a company, a national economy. Four types of economic modernization are identified and analyzed: process modernization, product modernization, functional modernization, and cross-sectoral (or chain) modernization. Six objectives are highlighted, which are central to the industrial policy in the environment dominated by global value added chains and vertical integration, which differ from the ones existing in times of export-oriented industrialization. It is demonstrated that implementation of the mechanisms for stimulation of industrial policy will have indirect positive impact on modernization in the productive sector of the economy as a whole and at industry level, with visible effects in innovation, ecological and social spheres. This type of modernization will result in the significantly reduced primary sector and the notably grown secondary and tertiary sectors.

№ 1 2018, стор. 27 - 33

Кількість переглядів: 1113

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Проблема підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті політики нового прагматизму: світовий досвід економічної модернізації. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 27–33.

Panchenko, V. (2018), “Neo-protectionist potentials of monetary policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 27–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.