EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. П. Макаренко, С. А. Рамазанова

Назад

УДК: 338.512

А. П. Макаренко, С. А. Рамазанова

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Авторами статті проаналізовано та обгрунтовано необхідність методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах; запропонована методика аудиторської перевірки, програму перевірки та робочі документи аудитора. У статті викладено основні етапи проведення аудиту виробничих витрат та роль аудиторської перевірки у прийнятті управлінських рішень на промислових підприємствах. Розкрито організаційні та методичні аспекти аудиту виробничих витрат. Подано послідовність проведення аудиту виробничої собівартості. Запропонована аудиторська перевірка виробничих витрат передбачає моніторинг елементів витрат, яка дає змогу проаналізувати та перевірити процес формування виробничої собівартості продукції у розрізі складу витрат. Розроблено комплекс аудиторських процедур, які використовуються при аудиті виробничих витрат.

A. Makarenko, S. Ramazanova

IMPROVING OF AUDIT METHODS PRODUCTION COSTS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The authors of the article have analysed and reasonable necessity of methodology of audit of productive charges at the industrial enterprises; they have offered the methodology of public accountant verification and the check program and working documents of public accountant. In the article the basic stages of realization of audit of productive charges and role of public accountant verification are expounded in the acceptance of administrative decisions at the industrial enterprises. The organizational and methodical aspects of audit of productive charges are exposed. The sequence of realization of audit of productive prime price is given. The public accountant verification of productive charges envisagesing the monitoring of elements of charges, that gives an opportunity to analyse and check the process of forming of productive unit cost in the cut of composition of chargesis is offered. The complex of public accountant procedures is worked out and can be used for the audit of productive costs.

№ 1 2018, стор. 20 - 26

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


С. А. Рамазанова

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

S. Ramazanova

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Рамазанова С. А. Удосконалення методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 20–26.

Makarenko, A. and Ramazanova, S. (2018), “Improving of audit methods production costs at the industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.