EnglishНа русском

ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: МОТИВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
Б. П. Дмитрук, І. Б. Чудаєва

УДК: 325.2(477)

Б. П. Дмитрук

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

І. Б. Чудаєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: МОТИВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ

B. Dmytruk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D. in Economics), Professor, Professor at the Department of Economics East European University of Economics and Management

I. Chudaieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Organizational Management East European University of Economics and Management

EMIGRATION PROCESSES IN UKRAINE: MOTIVES, TENDENCIES AND EFFECTS ON THE COUNTRY

Проаналізовано мотиви, тенденції та причини еміграційних процесів, що відбуваються в Україні, фактори впливу міграції на економіку країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили. Обгрунтовано негативні наслідки для української економіки швидких темпів еміграції, необхідність вжиття термінових заходів з метою стабілізації еміграційних процесів.

The motives, tendencies and reasons for emigration processes in Ukraine, the factors of migration impact on the economy of the labour-exporting and labour-importing countries have been analyzed in the paper. The negative effects of rapid emigration on the Ukrainian economy as well as the need to take urgent measures to stabilize emigration processes have been substantiated.

№ 1 2018, стор. 4 - 10

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12