EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: МОТИВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ
Б. П. Дмитрук, І. Б. Чудаєва

Назад

УДК: 325.2(477)

Б. П. Дмитрук, І. Б. Чудаєва

ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: МОТИВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано мотиви, тенденції та причини еміграційних процесів, що відбуваються в Україні, фактори впливу міграції на економіку країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили. Обгрунтовано негативні наслідки для української економіки швидких темпів еміграції, необхідність вжиття термінових заходів з метою стабілізації еміграційних процесів.

B. Dmytruk, I. Chudaieva

EMIGRATION PROCESSES IN UKRAINE: MOTIVES, TENDENCIES AND EFFECTS ON THE COUNTRY

Summary

The motives, tendencies and reasons for emigration processes in Ukraine, the factors of migration impact on the economy of the labour-exporting and labour-importing countries have been analyzed in the paper. The negative effects of rapid emigration on the Ukrainian economy as well as the need to take urgent measures to stabilize emigration processes have been substantiated.

№ 1 2018, стор. 4 - 10

Кількість переглядів: 1168

Відомості про авторів

Б. П. Дмитрук

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

B. Dmytruk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D. in Economics), Professor, Professor at the Department of Economics East European University of Economics and Management


І. Б. Чудаєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

I. Chudaieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Organizational Management East European University of Economics and Management

Як цитувати статтю

Дмитрук Б. П., Чудаєва І. Б. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 4–10.

Dmytruk, B. and Chudaieva, I. (2018), “Emigration processes in Ukraine: motives, tendencies and effects on the country”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.