EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧИМІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Чукіна

Назад

УДК: 338.432

І. В. Чукіна

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧИМІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності та особливостям "механізму" у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств. У статті проаналізовано сутність поняття " механізм" та "механізм управління" підприємством. Визначено основні механізми виробничо-господарської діяльності, які дають змогу отримати конкурентну перевагу на ринку споживачів та досягати ефективності виробництва. Перспективою подальших досліджень визначено вдосконалення системи управління виробничо-господарською діяльністю та розробку ефективного механізму її реалізації в практичній діяльності аграрних підприємств.

I. Chukina

FEATURES AND SIGNIFICANCE OF MANAGEMENT MANAGEMENT BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF PRODUCTION AND AGRICULTURAL ACTIVITIES

Summary

The article is devoted to the study of the essence and peculiarities of the "mechanism" in the system of management of production and economic activity of agrarian enterprises. The article analyzes the essence of the concept of "mechanism" and "management mechanism" of the enterprise. The basic mechanisms of production and economic activity are determined, which allow to gain a competitive advantage in the consumer market and achieve production efficiency. The prospect of further researches has been determined improvement of the system of management of industrial and economic activities and the development of an effective mechanism for its implementation in the practical activities of agrarian enterprises.

№ 12 2017, стор. 124 - 128

Кількість переглядів: 674

Відомості про авторів

І. В. Чукіна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

I. Chukina

Graduate student, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Чукіна І. В. Особливості та значимість механізму управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 124–128.

Chukina, I. (2017), “Features and significance of management management by agricultural enterprises of production and agricultural activities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 124–128.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.