EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ
Ж. В. Крючкова

Назад

УДК: 338.436

Ж. В. Крючкова

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Анотація

У статті встановлено, що конкуренція стимулює розвиток економіки країни, оскільки примушує підприємства ефективно використовувати наявні ресурси з метою забезпечення споживачів товарами й послугами та максимізувати свій прибуток з мінімальними затратами для їх виробництва. Запропоновано визначати конкурентоспроможність як здатність підприємств у процесі конкурентної боротьби використовувати власні конкурентні переваги з метою достатнього забезпечення споживачів товарами та послугами при збільшенні їх прибутковості. Зважаючи, що аграрне виробництво є пріоритетною галуззю країни і визначає її експортний потенціал, у статті обгрунтовано теоретичні аспекти визначення та систематизації чинників їх конкурентоспроможності.

J. Kryuchkova

COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: ESSENCE AND FACTORS OF INFLUENCE

Summary

The article finds that competition stimulates the development of the country's economy, as it forces companies to use available resources effectively to provide consumers with goods and services and maximize their profits with minimal cost for their production. It is proposed to determine competitiveness as the ability of enterprises in the competitive struggle to use their own competitive advantages in order to adequately provide consumers with goods and services while increasing their profitability. Considering that agrarian production is a priority sector of the country and determines its export potential, The article substantiates the theoretical aspects of the definition and systematization of factors of their competitiveness.

№ 12 2017, стор. 117 - 119

Кількість переглядів: 821

Відомості про авторів

Ж. В. Крючкова

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

J. Kryuchkova

Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipro

Як цитувати статтю

Крючкова Ж. В. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: сутність та чинники впливу. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 117–119.

Kryuchkova, J. (2017), “Competitiveness of agricultural enterprises: essence and factors of influence”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 117–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.