EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О. Д. Щербань, О. В. Насібова, Р. В. Сухоруков

Назад

УДК: 336.647/.648

О. Д. Щербань, О. В. Насібова, Р. В. Сухоруков

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто необхідність формування оптимального співвідношення між структурними елементами капіталу підприємства. Визначено концептуальні групи методів регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства: нормативно-коефіцієнтні, однокритеріальні та багатокритеріальні. Виявлено позитивні і негативні чинники впливу на формування раціональної структури капіталу суб'єктів господарювання і оптимальне значення його показників. Встановлено, що ефективність управління капіталом значною мірою залежить від вибору методів та методичних підходів до оптимізації та формування структури капіталу, а також обраної політики фінансування активів.

O. Shcherban, O. Nasibova, R. Suhorukov

METHODS OF REGULATION AND OPTIMIZATION OF ENTERPRISE CAPITAL STRUCTURE

Summary

The article considers the necessity of forming the optimal correlation between the structural elements of enterprise capital. The conceptual groups of methods of regulation and optimization of the capital structure of the enterprise are defined: normative-coefficient, one-criterial and multi-criteria ones. Positive and negative factors influencing the formation of a rational capital structure of economic entities and optimal value of its indicators were revealed. It has been established that the efficiency of capital management depends to a large extent on the choice of methods and methodological approaches to optimization and formation of the capital structure, as well as the chosen policy of asset financing.

№ 12 2017, стор. 82 - 88

Кількість переглядів: 1004

Відомості про авторів

О. Д. Щербань

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. Shcherban

candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kharkov


О. В. Насібова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. Nasibova

candidate of Economic Scienes, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kharkiv


Р. В. Сухоруков

магістр, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

R. Suhorukov

master's degree, Kharkiv Institute of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Щербань О. Д., Насібова О. В., Сухоруков Р. В. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 82–88.

Shcherban, O., Nasibova, O. and Suhorukov, R. (2017), “Methods of regulation and optimization of enterprise capital structure”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 82–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.