EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В ЄС
Л. М. Жукова

Назад

УДК: 330.341.2:338.242.4.025.12(4-11)]:339.923:061.1ЄС

Л. М. Жукова

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В ЄС

Анотація

У роботі розглянуто досвід країн Східної Європи в інституційному забезпеченні системи державного регулювання економіки за умов членства в ЄС. У процесі дослідження зазначено, що збільшення диспропорцій у соціально-економічному розвитку України свідчить про необхідність активізації процесів реформування та запровадження нових інструментів державного регулювання, які базуються на кращому світовому та європейському досвіді. Проведено аналіз ключових змін у сфері державного регулювання економіки, які відбувалися в країнах Східної Європи після їх приєднання до ЄС. Визначена необхідність активного пошуку власного шляху розвитку в напрямку побудови інституційних конструкцій системи державного регулювання економіки та зміцнення інституційного статусу держави. Запропоновано заходи щодо створення фундаменту задля досягнення національної ідентичності в процесі підготовки України до вступу в ЄС. Доведено, що українська економіка може досягти успіху, якщо влада буде вести діалог з народом, а реформи, в свою чергу, будуть комплексними та рішучими.

L. Zhukova

INSTITUTIONAL PROVIDING OF THE SYSTEM OF THE GOVERNMENT REGULATION OF THE ECONOMY IN THE EAST EUROPE COUNTRIES IN THE CONDITIONS OF THE MEMBERSHIP IN EU

Summary

It is considered the experience of the East Europe countries in the institutional providing of the system of the government regulation of the economy in the conditions of the membership in EU. In the process of investigation it is determined that the increase of disproportions in the social and economic development in Ukraine argues about the necessity of activation the processes of formation and introduction the new government regulation mechanisms that are based on the best world and European experience. It is analyzed the key changes in the field of the government regulation of the economy which have taken place in the East Europe countries after their joining EU. It is determined the necessity of the active search for the own way of the development towards the building of the institutional construction of the system of the government regulation of the economy and strengthening the institutional status of the country. There are given measures as for the formation of the basis to achieve national identity in the process of preparation Ukraine for joining EU. It is stated that Ukrainian economy can achieve success under conditions that the government will dialogue with people and reforms, in their turn, will be comprehensive and decisive.

№ 12 2017, стор. 65 - 68

Кількість переглядів: 784

Відомості про авторів

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

L. Zhukova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance and Credit department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Жукова Л. М. Інституційне забезпечення системи державного регулювання економіки країн східної європи в умовах членства в єс. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 65–68.

Zhukova, L. (2017), “Institutional providing of the system of the government regulation of the economy in the east europe countries in the conditions of the membership in eu”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.