EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. М. Халатур, Л. І. Бровко, Т. О. Моруга

Назад

УДК: 338.4

С. М. Халатур, Л. І. Бровко, Т. О. Моруга

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено економічну сутність понять "ліквідність" та " платоспроможність", розглядаються методичні засади оцінки платоспроможності підприємства. Проаналізовано показники ліквідності аграрних підприємств та досліджено чинники, що зумовили їх зміни. Запропоновано основні напрями підвищення платоспроможності підприємства.

S. Khalatur, L. Brovko, T. Moruga

METHODOLOGY FOR ASSESSING LIQUIDITY AND SOLVENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The economic essence of concepts "liquidity" and "solvency" is studied in the article, methodical bases of an estimation of solvency of the enterprise are considered. The liquidity indicators of agrarian enterprises are analyzed and the factors that caused their changes are investigated. The main directions of increasing the company's solvency are proposed.

№ 12 2017, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 902

Відомості про авторів

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University


Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

L. Brovko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University


Т. О. Моруга

магістрант Дніпровського державного аграрно-економічного університету

T. Moruga

Dnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Халатур С. М., Бровко Л. І., Моруга Т. О. Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 56–60.

Khalatur, S., Brovko, L. and Moruga, T. (2017), “Methodology for assessing liquidity and solvency of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.