EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАБІЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ
І. Ф. Радіонова, Ю. Б. Мальковська

Назад

УДК: 378: 343.35

І. Ф. Радіонова, Ю. Б. Мальковська

СТАБІЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню феномена стабільності публічного сектору національної економіки. Здійснено оцінювання цієї стабільності на основі рівня дисбалансів та соціально-економічних загроз. Обгрунтовано та застосовано алгоритм розрахунків стабільності публічного сектора із використанням інтегрального індексу. За результатами розрахунків зроблено висновок про зменшення упродовж 2013—2016 років рівня стабільності публічного сектору української економіки.

I. Radionova, Yu. Malkovska

NATIONAL ECONOMY PUBLIC SECTOR STABILITY: CONTENT AND ESTIMATION

Summary

This article is about the phenomenon of national economy public sector stability research. An estimation of stability based on the level of imbalances and socio-economic threats was made. The algorithm of estimation public sector stability using the integral index was substantiated and applied. As a result of the calculations, the conclusion was made that the level of stability of the public sector of the Ukrainian economy reduced during 2013—2016.

№ 12 2017, стор. 38 - 42

Кількість переглядів: 862

Відомості про авторів

І. Ф. Радіонова

д. е. н., професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Radionova

Doctor of Economics, Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv


Ю. Б. Мальковська

магістр кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Yu. Malkovska

Master of the department of the Macroeconomics and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Радіонова І. Ф., Мальковська Ю. Б. Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 38–42.

Radionova, I. and Malkovska, Yu. (2017), “National economy public sector stability: content and estimation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.