EnglishНа русском

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
В. О. Омельчук

УДК: 332.8

В. О. Омельчук

д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Omelchuk

d. ec. sc., professor of department of social and humanitarian policy, National Academy of Public Administration, President of Ukraine, Kyiv

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF A NEW HOUSING POLICY STRATEGY IN UKRAINE

У статті визначено, що головною передумовою розробки нової стратегії житлової політики в Україні є те, що житлова політика знаходиться в стані глибокого занепаду, конституційні права громадян України щодо забезпечення житлом практично не виконуються. Автором запропонована нова стратегія житлової політики в Україні, спрямована на підвищення ефективності публічного адміністрування в цій сфері. Запровадження вказаної стратегії стане першим кроком для реалізації в Україні сучасної, соціально-орієнтованої житлової політики.

The article states that the main prerequisite for the development of a new housing policy in Ukraine is that housing policy is in a state of deep decline, the constitutional rights of Ukrainian citizens to provide housing are practically not fulfilled. The author proposes a new strategy for housing policy in Ukraine, aimed at increasing the efficiency of public administration in this area. The introduction of this strategy will be the first step towards realizing a modern, socially oriented housing policy in Ukraine.

№ 12 2017, стор. 23 - 26

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12