EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ РЕГУЛЮЮЧИХ ІНСТИТУТІВ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
В. А. Ковбаса

Назад

УДК: 339.7:336.7

В. А. Ковбаса

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ РЕГУЛЮЮЧИХ ІНСТИТУТІВ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу існуючих тенденцій формування нових інституцій у грошово-кредитній сфері. Реформаційний процес у наявних економічних умовах є постійним: постійно розширюються можливості наявних та створюються нові механізми стабілізації і забезпечення зростання впливу економік, що розвиваються. Автором конкретизовано функції нових валютних механізмів та визначено можливий подальший шлях розвитку інституційного механізму світової валютної системи на базі існуючих тенденцій у цій сфері. В той же час описано сценарій формування глобальної валюти за умов розгортання конкуренції між регіональними валютами при спричиненому такою ситуацією зниженні ролі долара США у світовій економіці.

V. Kovbasa

FORMATION PROSPECTS OF NEW REGULATORY INSTITUTES OF THE WORLD CURRENCY SYSTEM

Summary

The article is devoted to the analysis of existing tendencies of new institutions formation in the monetary sphere. Reformation process is constant in the current economic conditions. It brings into existence new opportunities in expansion and creation of the new and existing mechanisms of the world currency system stabilization and provides the realization of emerging markets influence in the monetary field. The author specifies functions of the new currency mechanisms and identifies possible way of further institutional mechanism of the world monetary system development. The specification is based on the existing trends in this area. At the same time, the scenario of the global currency formation in conditions of the competition growth between the regional currencies and decrease of the US dollar role in the world economy is described.

№ 11 2017, стор. 104 - 107

Кількість переглядів: 6

Відомості про авторів

В. А. Ковбаса

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

V. Kovbasa

Postgraduate student of international economics department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.