EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ
В. О. Лесик

Назад

УДК: 336.771

В. О. Лесик

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ

Анотація

У статті проаналізовано фінансову стабільність банків України за 2007—2016 рр. за 4 напрямами: капітальної стійкості, ліквідності, ресурсної стійкості та ефективності діяльності. Враховуючи значний інформаційний простір, проведено скорочення переліку показників методом "центру ваги" для можливості здійснення експрес-оцінки фінансової стабільності банків України. Показниками-репрезентантами за 4 напрямами обрано: коефіцієнт захищеності власного капіталу; коефіцієнт генеральної ліквідності; рівень робочих активів; рентабельність активів. З метою отримання узагальненої та комплексної оцінки фінансової стабільності банків України застосовано метод таксономії та визначено її якісні рівні (низький, середній та високий) на основі методу "золотого перетину".

V. Lesik

THE IMPROVEMENT OF PROCEDURES OF EXPRESS-EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY OF BANKS

Summary

In the article financial stability of banks of Ukraine are analysed for 2007—2016 after 4 directions: capital firmness, liquidity, resource firmness and efficiency of activity. Taking intoaccount considerable informative space, reduction of list of indexes is conducted by a method "centre of gravity" for possibility of realization express-evaluation of financial stability of banks in Ukraine. Indicators-representatives are select: ratio of security of property asset; general liquidity ratio; level of working assets; ROA. However, the method of taxonomy is applied with the aim of generalized and complex estimation of financial stability of banks of Ukraine and certainly her quality levels (subzero, middle and high) based on method of "gold crossing".

№ 11 2017, стор. 99 - 103

Кількість переглядів: 6

Відомості про авторів

В. О. Лесик

аспірант кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

V. Lesik

post-graduate student, Banking Department, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.