EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН У СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
Л. О. Івченко, А. О. Рябенька

Назад

УДК: 338.48:303.733(477.84)

Л. О. Івченко, А. О. Рябенька

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН У СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Анотація

У статті досліджено основні показники туристичної діяльності в Україні та Тернопільській області, проаналізовано тенденції їх зміни, визначено роль Чортківського району в структурі комплексного туристичного продукту Тернопільщини.
Проаналізовано основні чинники, що генерують туристичний інтерес до міста Чортків, і виокремлено пріоритетні напрями розвитку туризму в Чортківському районі. Охарактеризовано варіанти альтернативних джерел фінансування туристичної галузі, які надають міжнародні та національні програми.

L. Ivchenko, A. Riabenka

CHORTKIV DISTRICT IN THE STRUCTURE OF THE COMPLEX TOURIST PRODUCT OF TERNOPIL REGION

Summary

The article gives the main indicators of tourism activity in Ukraine and Ternopil region, analyzes the tendencies of their change, determines the role of the Chortkiv district in the structure of the complex tourist product of Ternopil region.
The article gives the analysis of the main factors generating tourist interest to Chortkiv, singles the priority directions of development of tourism in the Chortkiv district. Variants of alternative sources of financing of the tourist industry, provided by international and national programs, are characterized.

№ 11 2017, стор. 77 - 80

Кількість переглядів: 1

Відомості про авторів

Л. О. Івченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

L. Ivchenko

Candidade of Sciences (Physics and Mathematics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kiev


А. О. Рябенька

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

A. Riabenka

Master, National University of Food Technologies, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.