EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
О. С. Головачова, К. С. Пугачевська

Назад

УДК: 339.564(477)

О. С. Головачова, К. С. Пугачевська

ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті досліджено екзогенні та ендогенні детермінанти регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі, зокрема у частині її експортної компоненти в умовах дестабілізації глобальних торговельних інституцій. Сформульовано тенденції розвитку міжнародної торгівлі продукцією АПК, які мають суттєвий вплив на формування регуляторної політики. Розглянуто напрями діяльності СОТ як міжнародного інституційного регулятора зовнішньої торгівлі продукцією АПК. Визначено основні проблеми у світовому сільському господарстві та їх вплив на зовнішню торгівлю агропромисловою продукцією. Проаналізованно генезис теоретичних підходів до регулювання зовнішньої торгівлі та сутності регуляторної політики. Виявлено напрями державної підтримки підприємств-експортерів продукції АПК на зовнішніх ринках.

O. Golovachova, K. Pugachevska

DETERMINANTS OF REGULATORY POLICY IN THE SPHERE OF AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT

Summary

The article examines the exogenous and endogenous determinants of the regulatory policy in the field of foreign trade, in particular its export component in terms of global trade institutions destabilization. The tendencies of development of international trade in agricultural products which have a significant influence on the formation of regulatory policy are formulated. The directions of the WTO activity as an international institutional regulator of foreign trade in agricultural products are considered. The main problems in the world agriculture are formulated and their influence on foreign trade in agricultural products are determined. The genesis of theoretical approaches of foreign trade regulation and the essence of regulatory policy are analyzed. The directions of state support of exporters of agricultural products in foreign markets are revealed.

№ 11 2017, стор. 29 - 33

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

О. С. Головачова

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Golovachova

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


К. С. Пугачевська

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

K. Pugachevska

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Головачова О. С., Пугачевська К. С. Детермінанти регуляторної політики у сфері експорту агропродовольчої продукції. Економіка та держава. 2017. № 11. С. 29–33.

Golovachova, O. and Pugachevska, K. (2017), “Determinants of regulatory policy in the sphere of agricultural products export”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 29–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.