EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.823.1:332.33

О. Є. Євграфов

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У статті автор досліджує доцільність громадського контролю за використанням земельних ресурсів, введення інституту громадського інспектора з контролю за використанням та охороною земель, аналізує зарубіжний досвід здійснення громадського контролю в сфері земельних відносин.

The author examines an expedience of public inspection after the use of the landed resources, introduction of institute of public inspector from control after the use and guard of earths, analyses a foreign experience of realization of public inspection in the sphere of the landed relations in the article.

№ 12 2008, стор. 95 - 97

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

О. Є. Євграфов

аспірант, Класичний приватний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.