EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД В УМОВАХ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
Н. В. Резнікова, В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.972-339.923

Н. В. Резнікова, В. Г. Панченко

НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД В УМОВАХ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджується протекціоністський потенціал регіональних торговельних угод у межах авторської концепції неопротекціонізму, який синтезує в собі як форми класичного протекціоністського захисту, так і новітні. Актуалізується питання встановлення кореляційної залежності між зростанням конкурентоспроможності та швидкістю імплементованої лібералізації, що загострює теоретичну суперечку між вигодами торгівлі на багатосторонній, регіональній та двосторонній основі.

N. Reznikova, V. Panchenko

NEO-PROTECTIONIST CAPACITIES OF REGIONAL TRADE AGREEMENTS IN THE CONDITIONS OF MULTILATERAL LIBERALIZATION OF TRADE

Summary

The protectionist capacities of regional trade agreements are studied from the perspective of the author's concept of neo-protectionism as a phenomenon synthesizing the forms of classical protectionism and the new ones. The issue of correlating the competitiveness growth with the quickness of implemented liberalization, which aggravates the theoretical controversy between advantages of trade on multilateral, regional and bilateral basis, is highlighted.

№ 11 2017, стор. 4 - 9

Кількість переглядів: 966

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

V. Panchenko

post PhD at Mariupil State University

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Панченко В. Г. Неопротекціоністський потенціал регіональних торговельних угод в умовах багатосторонньої торгівельної лібералізації. Економіка та держава. 2017. № 11. С. 4–9.

Reznikova, N. and Panchenko, V. (2017), “Neo-protectionist capacities of regional trade agreements in the conditions of multilateral liberalization of trade”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 4–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.