EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ
В. О. Ляховець

Назад

УДК: 338.433 (477)

В. О. Ляховець

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

Анотація

У статті проаналізовано економічні напрямк розвитку ринку яловичини, а також недоліки процесу його формування. Розкрито сутність інноваційного розвитку та інноваційної інфраструктури. Вказано причини провального реформування ринку яловичини. Охарактеризовано економічно новий підхід до розвитку ринку. Акцентовано увагу на результатах, які можуть бути досягнутими при умові ефективного використання авторського підходу. Розглянуто основні економічні регламенти економічної політики, яка у найближчому майбутньому може стати основою для розвитку ринку яловичини в Україні.

V. Liahovets

ECONOMIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE MODELS FORMATION OF THE BEEF MARKET

Summary

The economic directions of the beef market development, as well as the drawbacks of its formation process have been analyzed in the article. The main point of innovation development and innovation infrastructure has been revealed. The reasons for the failed reform of the beef market have been indicated. An economically new approach to the market development has been described. The attention has been focused to the results that can be achieved under the condition of effective use of the author's approach. The main economic policy regulations, which in the near future may become the basis for the beef market development in Ukraine, have been considered.

№ 10 2017, стор. 99 - 102

Кількість переглядів: 7

Відомості про авторів

В. О. Ляховець

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Liahovets

Postgraduate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.