EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕНТАРІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. Я. Максименко, О. П. Зоря, Г. Р. Горлачова

Назад

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, О. П. Зоря, Г. Р. Горлачова

ІНВЕНТАРІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Досліджено особливості проведення інвентаризації на основі законодавчих та нормативних актів України.
Наголошено на важливості застосування інвентаризації як особливого інструмента внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підприємства.
Доведено, що інвентаризація — один із найважливіших методів бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю.
Наголошено, що добре сплановані цілі засоби, сформованих структурах можуть призводити інтенсивності інвентаризації як засобу обліку внутрішньогосподарського контролю.

I. Maksymenko, O. Zorya, G. Gorlachova

INVENTORY AS A COMPLEX OF INTERNAL AGRICULTURAL CONTROL IN THE PROCESS OF MANAGEMENT BY ENTERPRISE

Summary

Features of the inventory on the basis of legislative and normative acts of Ukraine are investigated.
It is emphasized on the importance of using inventory as a special tool of internal control over the activities of the enterprise.
It is proved that inventory is one of the most important methods of accounting, and internal control.
It is emphasized that well-planned whole means, formed structures can lead to intensity of inventory as a means of accounting for internal control.

№ 10 2017, стор. 83 - 85

Кількість переглядів: 4

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya


О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

сand. soc. (sociol), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya


Г. Р. Горлачова

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

G. Gorlachova

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.