EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХМЕЛЯРСТВА В ПОЛЬЩІ
М. Г. Михайлов

Назад

УДК: 631.11.005 (477)

М. Г. Михайлов

ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХМЕЛЯРСТВА В ПОЛЬЩІ

Анотація

Досліджено основні тенденції оснащення виробництва та організації хмелярства в Польщі. Окреслено стан та перспективи розвитку хмельових багаторічних насаджень підприємствами, яка б відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Дослідження польського досвіду вирощування хмелю підтвердило, що воно є досить трудомістким та з високими специфічними виробничими витратами. Високі витрати, пов'язані з володінням спеціалізованою інфраструктурою, що визначають довгострокову виробничу стратегію хмелярської ферми. Розкрито та обгрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази хмелепідприємства у Польщі.

M. Мyhaulov

EXPERIENCE OF PRODUCTION AND ORGANIZATION OF HOPGROWING IS IN POLAND

Summary

The main tendencies of production equipment and hop cleaning organization in Poland are investigated. The state and prospects of development of hoppers' perennial plantations by the enterprises, which would meet world standards and modern requirements concerning the new technologies, are outlined. The study of the Polish experience of hops cultivation has confirmed that it is quite labor-intensive and with high specific production costs. High costs associated with the possession of a specialized infrastructure that determines the long-term production strategy of the Heller Farm. The importance of forming the material and technical base of the hops enterprise in Poland is revealed and grounded.

№ 10 2017, стор. 74 - 77

Кількість переглядів: 26

Відомості про авторів

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.