EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
К. К. Софійчук

Назад

УДК: 338.46

К. К. Софійчук

ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасного стану туризму в Україні. Вона висвітлює зміну динаміки потоків внутрішніх та зовнішніх туристів з 2006 по 2016 рр. в Україні. У статті проаналізовано обсяг доходів України від туризму у порівнянні із найбільш розвиненими країнами світу, його внесок у ВВП України. Були розглянуті також основні функціональні можливості інформаційних програм туризму. Запропоновано підвищувати туристичну привабливість вітчизняних територій України за рахунок інтеграції української туристичної інформації у відомі міжнародні інформаційні туристичні системи бронювання, резервування, а також у мобільні прикладні додатки, що популяризують Україну як місце для відпочинку та туризму та які підвищують рівень задоволеності споживачів сферою послуг у нашій державі.

K. Sofiіchuk

INCREASING THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the analysis of the current state of tourism in Ukraine. It covers the changes in the dynamics of flows of domestic and foreign tourists in 2006—2016 in Ukraine. The article analyzes the volume of Ukrainian incomes from tourism in comparison with the most developed countries of the world, its contribution to GDP of Ukraine. The main functionalities of information tourism programs were also considered. Increasing the tourist attractiveness of domestic territories of Ukraine can be provided by integrating Ukrainian tourist information into well-known international tourist information reservation systems, as well as mobile applications that promote Ukraine as a place for recreation and tourism, and which increase the level of customer satisfaction with the service sector in our country.

№ 10 2017, стор. 63 - 66

Кількість переглядів: 25

Відомості про авторів

К. К. Софійчук

к. е. н., доцент кафедри туризму, Національнй транспортний університет, м. Київ

K. Sofiіchuk

PhD in Economic sciences,Associate Professor of the department of turizm, National Transport University, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.