EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКА
Ю. В. Корнєєва

Назад

УДК: 336.581

Ю. В. Корнєєва

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКА

Анотація

Статтю присвячено аналізу інвестиційних аспектів діяльності експортно-кредитних агентств (ЕКА). Функціонування ЕКА розглядається як важливий елемент у системі залучення інвестиційних ресурсів та покращення інвестиційного клімату в країні, у питаннях сприяння експорту, зростання конкурентоспроможності національної економіки та розвитку експортного потенціалу як у приватному, так і державному секторах. Автором розглядаються можливості, які створюють ЕКА у фінансуванні капітальних інвестицій, що є особливо важливо для державних компаній. Проаналізовано інституціональний підхід до стимулювання капітальних інвестицій. Автором детально розглянуто механізми страхування інвестицій та страхування інвестиційних кредитів за підтримки експортних кредитних агентств. Досліджено особливості регулювання діяльності ЕКА на міжнародному рівні. Відзначено роль ЕКА у зниженні інформаційної асиметрії та покращенні бізнес-клімату.

I. Kornieieva

INVESTMENT ASPECTS OF ECA'S ACTIVITIES

Summary

The article is devoted to the analysis of investment aspects of the activity of export-credit agencies. The functioning of the ECA is seen as an important element in the system of attracting investment resources and improving the investment climate in the country, in promoting export, increasing the competitiveness of the national economy and developing export potential in both the private and public sectors. The author examines the opportunities that ECA creates in financing capital investment, which is especially important for state-owned companies. The peculiarities of regulation of EСA activity are investigated. The role of EСA in reducing information asymmetry and improving the business climate is noted.

№ 10 2017, стор. 58 - 62

Кількість переглядів: 3

Відомості про авторів

Ю. В. Корнєєва

к. е. н., докторант, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

I. Kornieieva

Phd in Economics, Post-Doc, Academy of Financial Management, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.