EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Н. О. Афендікова

Назад

УДК: 332.146.2 (477)

Н. О. Афендікова

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Надано характеристику модернізаційному потенціалу. Розглянуто критерії, які визначають необхідність розвитку модернізаційного потенціалу регіонів України. Здійснено аналіз данних рейтингу регіонів за 2016 р. Визначено принципи використання показників для оцінки модернізаційного потенціалу регіонів України. Обгрунтовано вибір системи показників та основні напрями розвитку модернізаційного потенціалу регіонів України. Виділено недоліки в сфері регіонального управління, що зумовлюють нераціональне використання наявного модернізаційного потенціалу.

N. Afendikova

MAIN PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF THE UPGRADING POTENTIAL OF THE REGIONS IN UKRAINE

Summary

The modernization potential is described. The criteria, which determine the necessity of development of modernization potential of regions of Ukraine, are considered. An analysis of the regional ranking data for 2016 was carried out. The principles of the use of indicators for assessing the modernization potential of the regions of Ukraine are determined. The choice of system of indicators and main directions of development of modernization potential of regions in Ukraine is substantiated. The shortcomings in the area of regional management, which determine the irrational use of the existing modernization potential, are highlighted.

№ 10 2017, стор. 34 - 36

Кількість переглядів: 6

Відомості про авторів

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.