EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДЕ-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ДІАЛЕКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.98 — 339.96

В. Г. Панченко

ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДЕ-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ДІАЛЕКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

У статті доводиться, що наростання деглобалізаційних тенденцій може спонукати уряди розвернути назад лібералізаційний тренд останніх декількох десятиліть. Широке розповсюдження запровадження або відновлення регуляторних норм стосовно прямих іноземних інвестицій, зловживання нетарифними інструментами регулювання міжнародної торгівлі, маніпулювання екологічними стандартами та стандартами якості засвідчують розгортання процесу "сповзання до протекціонізму" ("protectionist drift"). Окреслене дозволяє стверджувати про становлення неопротекціонізму як нової реальності світового господарства і міжнародних економічних відносин.

V. Panchenko

CHALLENGES TO INTERNATIONAL TRADE IN THE CONDITIONS OF DE-GLOBALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY: DIALECTICS OF PROTECTIONISM AND FREE TRADE

Summary

It is demonstrated in the article that the de-globalization tendencies can induce governments to turn back the liberalization trend of several latest decades. The broad-scale enforcement or re-establishment of regulatory norms on foreign direct investment, abuse of non-tariff regulatory instruments in international trade, manipulation with ecological and quality standards is evidence to the unfolding process of "protectionist drift". The abovementioned signals on the rising neo-protectionism as the new reality of the global economy and international economic relations.

№ 10 2017, стор. 28 - 33

Кількість переглядів: 1091

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

V. Panchenko

post PhD at Mariupil State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 28–33.

Panchenko, V. (2017), “Challenges to international trade in the conditions of de-globalization of the global economy: dialectics of protectionism and free trade”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.